Bij het verstrekken van een kopie van jouw identiteitsbewijs moet je je pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onzichtbaar maken. We raden je ook aan om op de kopie aan te geven dat deze kopie bestemd is om jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens uit te kunnen oefenen.

b. Gegevens laten verwijderen en het recht om ‘vergeten’ te worden
In een aantal gevallen en onder voorwaarden heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:
• De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt.
• Je de toestemming voor het verwerken hebt ingetrokken.
• Je gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking.
• Jouw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt.
• Er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen.
Als wij niet voldoen aan jouw verzoek om jouw persoonsgegevens te laten wissen, informeren wij jou over de redenen waarom wij niet aan jouw verzoek zullen voldoen.
c. Beperking van de verwerking
Als je van mening bent dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kun je verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.

d. Overdracht van je gegevens
Je hebt het recht om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die je met ons hebt gesloten of op basis van jouw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van jou zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van anderen hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om jou in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

e. Recht van bezwaar
Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een ander. In dat geval zullen wij jouw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.
f. Afmelding van andere persoonlijke berichten van zwemschool Goes
Je hebt het recht om je af te melden voor nieuwsbrieven of andere persoonlijke aanbiedingen over onze diensten en producten. In persoonlijke aanbiedingen en nieuwsbrieven vermelden wij altijd een afmeldmogelijkheid.
10. Plaatsen jullie cookies als ik jullie websites bezoek?
Zwemschool Goes maakt gebruik van cookies voor webstatistieken en onderzoek om daarmee inzicht te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Deze ‘analytische cookies’ bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Zwemschool Goes kan deze cookies niet gebruiken om jou persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om jou op andere websites te herkennen. De verzamelde anonieme gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld. Je ontvangt van ons daarom geen cookiemelding.
11. Doen jullie aan Profiling?
Wij maken geanonimiseerde profielen op basis van de gegevens die we verzamelen van jouw bezoeken aan onze websites. Dit doen wij om deze gegevens te analyseren om op die manier inzicht te krijgen in (toekomstige) handelingen en voorkeuren. Daar kunnen we dan op inspelen.
12. Aanpassing van de privacyverklaring
De privacywetgeving is in beweging. Wij kunnen deze privacyverklaring dan ook aanpassen om up tot date te blijven. Wij doen dit bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld als er iets verandert in onze bedrijfsactiviteiten, in de wet of rechtspraak. Wij raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan een van onze websites. Wij zullen je ook actief informeren over wijzigingen in deze privacyverklaring door middel van een pop-up banner, e-mail of nieuwsbericht op onze websites, via jouw ‘mijnomgeving’ (voorzover aanwezig) of door opnieuw je toestemming te vragen.
14. Vragen of Klachten?
Heb je vragen en/of een klacht over deze privacyverklaring? Dan kun je contact opnemen met de contactpersoon bij Zwemschool Goes VOF. via een e-mail naar info@zwemschoolgoes.nl of een brief naar:
Zwemschool Goes
Kabelweg 6
4382 WV Vlissingen

Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tel. 0900-2001201.
Privacyverklaring voor het laatst aangepast 29-08-2018

Bezoekadres:
Zwemschool Goes
Vivaldipad 1
4462 JA Goes